1396/5/14

سؤالات آزمون مرحله دوم المپیاد ریاضی گاما ویژۀ دانش آموزان پایۀ نهم | مرداد سال 1396

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در آزمایش "شناسایی یدات در نمک خوراکی دارای پتاسی یدات" با افزایش چسب نشاسته به بشر حاوی نمک یددار، سرکه و پتاسیم یدید، چه رنگی مشاهده می‌شود؟ چرا؟