1395/10/8

آزمون تستی درس 9 پیام آسمانی هشتم | تدبیر زندگانی

پیام‌های آسمان هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 9: تدبیر زندگانی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1395/10/8
  

قرآن كريم در مقابل عقايد باطلی مانند «پول برای خرج كردن است» و «دارندگی و برازندگی» می‌فرمايد: