1396/7/10

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری هندسه (1) دهم | فصل 1: ترسیم‌های هندسی و استدلال

هندسه (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل اول- ترسیم های هندسی و استدلال
درس اول: ترسیم های هندسی
درس دوم: استدلال
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

برای رسم خطی به موازات خط d از نقطۀ  T خارج آن خط و فقط به کمک پرگار و خط‌کش چند بار از پرگار استفاده می‌شود؟