1396/1/30

آزمون تستی درس نیایش ادبیات فارسی نهم

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: نیایش
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام گزینه از نظر املایی صحیح می‌باشد؟