1397/12/7

تست کنکور سراسری فصل 3 هندسه دوازدهم | درس 1: معرفی فضای R3

هندسه (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی فروردین
شامل مباحث: درس 1: معرفی فضای R3
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 7 اسفند 97
  

اندازهٔ تصویر بردار $\overrightarrow{v}(3,1,2)$ بر صفحهٔ $yz$ کدام است؟