1397/12/7

تست کنکور سراسری فصل 3 هندسه دوازدهم | درس 1: معرفی فضای R3

هندسه (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: درس 1: معرفی فضای R3
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/12/7
  

اگر زاویهٔ بین دو بردار $\overrightarrow{a}$ و $\overrightarrow{b}$ برابر $\frac{\pi }{4}$ باشد، زاویهٔ بین دو بردار $\overrightarrow{b}$ و $\left| \overrightarrow{a} \right|\overrightarrow{b}+\left| \overrightarrow{b} \right|\overrightarrow{a}$ کدام است؟