1395/7/30

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 1 زیست شناسی دهم | گفتار دوم: زیست شناسی نوین

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل اول- زیست شناسی دیروز، امروز و فردا
گفتار 2: زیست شناسی نوین
  تعداد سوالات: 8
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

چند مورد از عبارات زیر، به درستی بیان شده‌اند؟

     الف- هر اجتماع زیستی را فقط افراد یک گونه تشکیل می‌دهند.

     ب- هر  جمعیت فقط افرادی از یک گونه را شامل می‌شود.

     ج- اجتماع زیستی، شامل جمعیت های مختلف در محیط‌های متفاوت است.

     د- در هر بوم سازگان، جمعیت‌های مختلف با یکدیگر تعامل دارند.