1395/10/30

آزمون تستی درس 4 جغرافیای ایران مشترک کلیه رشته ها | ناهمواری های ایران

جغرافیای ایران دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: درس 4: ناهمواری‌های ایران
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در رابطه با پراکندگی جمعیت ایران و ناهمواری‌ها کدام گزینه زیر صحیح است؟