1395/10/7

آزمون تستی درس 12 قرآن نهم

قرآن نهم دوره اول متوسطه اردیبهشت
شامل مباحث: درس دوازدهم: سوره شمس و توحید
  تعداد سوالات: 8
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 7 دی 95