1396/3/3

آزمون تستی آمادگی نوبت دوم مطالعات اجتماعی ششم دبستان - دورۀ کامل کتاب

مطالعات اجتماعی ششم دبستان
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 50
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

بیت زیر با کدام مصراع کامل می‌شود؟
«.............................          درس حبّ الوطن، همی‌خوانیم»