1396/2/7

آزمون تستی درس 14 فارسی ششم دبستان | راز زندگی

فارسی و نگارش ششم دبستان
شامل مباحث: درس 14: رازِ زندگی
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

با توجه به مصرع های مقابل (هر ورقش دفتری است، معرفت کردگار)، (شکر نعمت، نعمتت افزون کند)، (هر گل و برگی که هست، یاد خدا می‌کند)، عناصر ادبی به ترتیب در کدام گزینه صحیح است؟