1396/3/10

آزمون تستی قرآن پایه ششم دبستان | درس نهم

قرآن ششم دبستان
شامل مباحث: درس نهم: سوره ی الرحمن و واقعه (آب و آبادانی)
  تعداد سوالات: 8
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل