1396/3/10

آزمون تستی قرآن پایه ششم دبستان | درس نهم

شامل مباحث

درس نهم: سوره ی الرحمن و واقعه (آب و آبادانی)

تعداد سوالات

8

سطح دشواری

متوسط

شروع

آزاد

پایان

آزاد
شروع فرآیند آزمون

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

دانلود فایل آزمون با کلید 160 تومان