1397/8/5

تست کنکور سراسری فصل 1 شیمی (3) دوازدهم | اسیدها و بازها و رسانایی الکتریکی و درجه یونش اسیدها

شیمی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 1: مولکول‌ها در خدمت تندرستی
3-1) اسیدها و بازها و رسانایی الکتریکی و درجه یونش اسیدها (ص 13 تا 19)
  تعداد سوالات: 8
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل