1395/12/10

آزمون تستی فصل پنجم ریاضی ششم دبستان | اندازه گیری (مساحت دایره)

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 5: اندازه گیری
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

محیط کدام شکل‌ها، باهم برابر است؟