1395/7/26

آزمون تستی درس دوم فارسی پنجم دبستان | فضل خدا

فارسی و نگارش پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 2: فضلِ خدا
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

املای کدام کلمه با توجه به معنی آن درست نیست؟