1398/1/14

تست کنکور فیزیک (3) دوازدهم رشته ریاضی | فصل 2: دینامیک و حرکت دایره ای | 3-2 تکانه و قانون دوم نیوتن

فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی آبان
شامل مباحث: 2-3 تکانه و قانون دوم نیوتون
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 14 فروردین 98
  

جسمی به جرم $4kg$ روی سطح افقی بدون اصطكاكی با سرعت ثابت $10\frac{m}{{{s}^{2}}}$ در حال حركت است. اگر نيرويی افقی به بزرگی $5N$ درخلاف جهت حركت جسم به مدت $2s$ به جسم وارد شود، در پايان اين مدت، اندازه‌ی تكانه‌ی جسم چند واحد $SI$ خواهد شد؟