1398/1/14

تست کنکور فیزیک (3) دوازدهم رشته ریاضی | فصل 2: دینامیک و حرکت دایره ای | 3-2 تکانه و قانون دوم نیوتن

فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: 2-3 تکانه و قانون دوم نیوتون
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در یک بازی فوتبال، یک بازیکن توپ را از محل خطا به صورت افقی به سمت دروازه‌ی حریف شوت می‌کند. اگر توپ با تندی ${{v}_{1}}=30\frac{m}{s}$ به دست دروازه‌بان برسد و دروازه‌بان توپ را با تندی ${{v}_{2}}=15\frac{m}{s}$ در جهت مخالف برگرداند، اندازه‌ی تغییر تکانه‌ی توپ چند کیلوگرم متر بر ثانیه خواهد بود؟ $(g=10\frac{N}{kg},m=500g)$