1395/10/8

آزمون تستی درس 15 پیام آسمانی هشتم | حق الناس

پیام‌های آسمان هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 15: حق‌النّاس
  تعداد سوالات: 9
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1395/10/8
  

عدم رعایت کدام یک از موارد زیر حق الله تلقی می شود؟