1395/10/8

آزمون تستی درس 15 پیام آسمانی هشتم | حق الناس

شامل مباحث

درس 15: حق‌النّاس

تعداد سوالات

9

سطح دشواری

متوسط

شروع

آزاد

پایان

آزاد
شروع فرآیند آزمون

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

دانلود فایل آزمون با کلید 180 تومان
ثبت شده در 1395/10/8