1395/10/8

آزمون تستی درس ششم علوم تجربی ششم دبستان | ورزش و نیرو (1)

علوم تجربی ششم دبستان
شامل مباحث: درس 6: ورزش و نیرو (1)
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر با دست ضربۀ محكمی به ديوار بزنيم، احتمالاً دست ما آسيب می بيند. این مطلب بیانگر چیست؟