آزمون پایانی تستی مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم | کل کتاب | گاما | سامانه آزمون آنلاین

1397/3/11

آزمون پایانی تستی مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم | کل کتاب

شامل مباحث


تعداد سوالات

20

سطح دشواری

متوسط

شروع

آزاد

پایان

آزاد
شروع فرآیند آزمون

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

دانلود فایل آزمون با کلید 600 تومان
ثبت شده در 1397/3/11