1397/3/11

آزمون پایانی تستی مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم | کل کتاب

مطالعات اجتماعی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/3/11
  

قیصر امین‌پور شاعر کدام شعر است؟