1395/11/23

آزمون تستی درس هفتم آمادگی دفاعی نهم | جنگ نرم

آمادگی دفاعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 8: جنگ نرم
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

 تلاش برای ایجاد ترس و وحشت در یک گروه یا یک کشور به منظور تسلیم در برابر خواسته‌های طراحان آن را چه می‌گویند؟