1395/12/6

آزمون تستی درس 12 فارسی ششم دبستان | دوستی/مشاوره/ علی ای همای رحمت

فارسی و نگارش ششم دبستان
شامل مباحث: درس 12: دوستی/ مشاوره
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل