1398/3/23

سوالات تستی سطح ساده فصل 9 و 10 علوم تجربی هشتم | الکتریسیته و مغناطیس

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 9: الکتریسیته
فصل 10: مغناطیس
  تعداد سوالات: 50
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/3/23
  

دو بار الکتریکی هم نام در فاصله‌ی معینی از هم قرار دارند هرگاه مقدار بار الکتریکی هریک از بارها 2 برابر و فاصله‌ی بین آن‌ها هم 2 برابر شود نیروی الکتریکی بین آنها: