1398/11/17

سوالات آزمون تستی فصل ششم مطالعات اجتماعی نهم | ایران از عهد نادرشاه تا ناصرالدین شاه (درس 11 و 12)

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
درس 11: تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی و سرزمینی ایران
درس 12: در جست و جوی پیشرفت و رهایی از سلطه‌ی خارجی
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

كدام پادشاه برای تأسيس نيروی دريايی ايران در خليج فارس اقداماتی انجام داد؟