1396/3/16

آزمون آنلاین درس 22 مطالعات اجتماعی نهم | حقوق و تکالیف شهروندی

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 22: حقوق و تکالیف شهروندی
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل