1395/7/4

آزمون تستی درس اول فارسی ششم دبستان | معرفت آفریدگار

فارسی و نگارش ششم دبستان
شامل مباحث: درس 1: معرفت آفریدگار
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کلید شناخت هستی چیست؟