1397/4/21

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری شیمی (2) یازدهم رشتۀ تجربی و ریاضی | فصل سوم: درس 2-3- الیاف و درشت مولکول‌ها

شیمی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی اسفند
شامل مباحث: 3-2 الیاف و درشت مولکول‌ها
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 21 تیر 97
  

از پلیمر شدن (بسپارش) کدام مونومر پلیمری سیرشده حاصل می‌شود که به‌عنوان پوشش ظروف آشپزخانه کاربرد دارد؟