1397/4/21

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری شیمی (2) یازدهم رشتۀ تجربی و ریاضی | فصل سوم: درس 2-3- الیاف و درشت مولکول‌ها

شیمی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: 3-2 الیاف و درشت مولکول‌ها
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

درصد جرمی فلوئور در واحد سازندهٔ تفلون برابر . . . می‌باشد، نقطهٔ ذوب اين پليمر . . . است و در حلال‌های آلی حل . . . . $(C=12,F=19:g.mo{{l}^{-1}})$