1395/11/20

آزمون تستی فصل 5 ریاضی نهم | درس 3: نابرابری و نامعادله ها

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 3: نابرابری و نامعادله‌ها
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مجموعه جواب معادلۀ $ x^2 +4|x|-12 = 0 $ را با A نمایش می دهیم. مجموعه‌ی A دارای چند زیرمجموعه است؟