آزمون تستی درس4 قرآن هفتم | گاما | سامانه آزمون آنلاین

1395/9/20

آزمون تستی درس4 قرآن هفتم

شامل مباحث

درس چهارم

تعداد سوالات

10

سطح دشواری

متوسط

شروع

آزاد

پایان

آزاد
شروع فرآیند آزمون

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

دانلود فایل آزمون با کلید 300 تومان
ثبت شده در 1395/9/20