1397/5/9

سؤالات تستی آمادگی کنکور سراسری فیزیک (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی | 6-3 ویژگی های مغناطیسی مواد

فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: 3-6 ویژگی‌های مغناطیسی مواد
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مواد ............... مانند ................. خاصيت مغناطيسی دارند اما دوقطبی‌های وابسته به آن‌ها، به‌طور كاتوره ای سمت‌گيری كرده‌اند و در حالت عادی ميدان مغناطيسی خالص ايجاد نمی‌كنند.