1397/6/21

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 3 زیست شناسی دهم | گفتار سوم: تنوع تبادلات گازی

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی دی
شامل مباحث:
فصل 3: تبادلات گازی
گفتار 3: تنوع تبادلات گازی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 21 شهریور 97
  

کدام ویژگی در مورد پستانداران درست نیست؟