1397/4/27

سؤالات تستی آمادگی کنکور سراسری فیزیک (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی | 11-1 انرژی خازن

فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: 1-11 انرژی خازن
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر با تخلیهٔ مقداری از بار یک خازن، اختلاف پتانسیل دو سر آن 10 درصد کاهش یابد، انرژی این خازن چند درصد کاهش می‌یابد؟