1398/12/25

آزمون مدارس تیزهوشان فارسی پنجم ابتدائی | فصل 1: آفرینش

فارسی و نگارش پنجم دبستان
شامل مباحث: فصل 1: آفرینش
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/12/25
  

کدام گزینه با بیت زیر، ارتباط معنایی بیشتری دارد؟

فضل خدای را که تواند شمار کرد؟  /  یا کیست آن که شکر یکی را هزار کرد؟

جمله n ام الگوی 1و 4و 8و 12...
توسط Matin Shirazi در 17 خرداد
تعداد یال های یک منشور ۷ پهلو چیست؟
توسط ابوبکر دامن زر در 17 خرداد
تولید مثل در گیاهان دانه دار چگونه است؟
توسط زَهـــــــرا مُخــــــتار در 17 خرداد