1398/5/21

سوالات تستی درس 1 و 2 سلامت و بهداشت دوازدهم | فصل 1: سلامت

سلامت و بهداشت دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
درس 1: سلامت چیست؟
درس 2: سبک زندگی
  تعداد سوالات: 19
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اغلب مردم سبک زندگی خود را بر چه اساسی انتخاب می‌کنند؟