1396/10/25

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری جامعه‌شناسی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ ادبیات و علوم انسانی | درس 2: فرهنگ جهانی

جامعه شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 2: فرهنگ جهانی
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام عبارت زیر دربارۀ فرهنگ‌های مختلف درست است و کدام فرهنگ آرمان‌ها و ارزش‌های خود را متوجه نژاد خاصی می‌داند؟