1395/7/12

آزمون تستی درس دوم آمادگی دفاعی نهم | تهاجم و دفاع

آمادگی دفاعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 2: تهاجم و دفاع
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

مهم‌ترين عامل توانمندي دفاعي كشور چيست؟