1395/10/26

آزمون تستی درس نهم فارسی پنجم دبستان | نام آوران دیروز، امروز، فردا

فارسی و نگارش پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 9: نام آوران دیروز، امروز، فردا
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در شعر زیر، شاعر چه چیزی را علت سرخی رنگ سپیده را چه چیزی معرفی کرده است؟

اگر چه دلها پر خون است شکوه شادی افزون است *** سپیدهٔ ما گلگون است که دست دشمن در خون است