1397/7/1

تست کنکور فلسفۀ اسلامی دوازدهم انسانی (سری 1) | فصل 1: کلیات (1)

فلسفه (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: فصل 1: کلیات (1)
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

دربارهٔ بیت زیر، کدام گزینه درست است؟

تو کز سرای طبیعت نمی‌روی بیرون / کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد