1395/10/7

آزمون تستی درس 9 فارسی نهم | راز موفقیت

ادبیات فارسی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 9: راز موفقیت
  تعداد سوالات: 12
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟