1396/3/10

آزمون تستی قرآن پایه ششم دبستان | درس سیزدهم

شامل مباحث

درس سیزدهم: سوره ی حشر (تصویرگر)

تعداد سوالات

9

سطح دشواری

متوسط

شروع

آزاد

پایان

آزاد
شروع فرآیند آزمون

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

دانلود فایل آزمون با کلید 180 تومان