1396/3/10

آزمون تستی قرآن پایه ششم دبستان | درس سیزدهم

قرآن ششم دبستان
شامل مباحث: درس سیزدهم: سوره ی حشر (تصویرگر)
  تعداد سوالات: 9
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل