1396/10/25

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فلسفه پایۀ یازدهم رشتۀ ادبیات و علوم انسانی | فلسفه چیست (3)

فلسفه یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: فلسفه چیست (3)
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام گزینه درمورد کانت یا درمورد دیدگاه‌هایش درست است؟