1396/7/27

آزمون تستی جامعه شناسی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ انسانی - درس 1: جهان فرهنگی

جامعه شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 1: جهان فرهنگی
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اینکه هر فرهنگی نوعی خاص از عقاید را درافراد پدید می‌آورد و هر نوع عقیده نیز جویای فرهنگ متناسب با خود است، به کدام گزینه اشاره دارد؟