1397/4/21

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری شیمی (2) یازدهم رشتۀ تجربی و ریاضی | فصل سوم: درس 3-3-پلی استرها، الکل‌ها و اسیدها

شیمی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: 3-3 پلی‌استرها، الکل‌ها و اسیدها
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

با توجه به نمودار زير كه به انحلال‌پذيری الكل‌ها و آلكان‌های راست زنجير مربوط می‌شود، كدام مطالب نادرست‌اند؟

الف) نمودار $A$ مربوط به الكل‌ها و بقيهٔ نقاط مربوط به آلكان زنجيرهای راست می‌باشد.

ب) متانول، اتانول و پروپانول به دليل داشتن پيوند هيدروژنی و همچنين تعداد اتم كربن كم، در آب انحلال‌پذيری زيادی دارند.

پ) آلكان‌ها كه گشتاور دو قطبی در حدود صفر دارند، در آب حل نمی‌شوند.