1397/4/21

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری شیمی (2) یازدهم رشتۀ تجربی و ریاضی | فصل سوم: درس 3-3-پلی استرها، الکل‌ها و اسیدها

شیمی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: 3-3 پلی‌استرها، الکل‌ها و اسیدها
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

انحلال‌پذيری . . . در آب، از انحلال‌پذيری . . . در آب كم‌تر است، زيرا در مولكول . . . ، بخش . . . بر بخش . . . غلبه بيش‌تری دارد.