1397/6/15

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 1 ریاضی دهم | درس دوم: متمم یک مجموعه

ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل اول- مجموعه، الگو و دنباله
درس 2: متمم یک مجموعه
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 1397/6/15
  

بین 3 و 48 سه واسطۀ هندسی درج کرده ایم. مجموع این سه واسطۀ هندسی کدام عدد زیر می تواند باشد؟