1397/2/14

آزمون چهارگزینه‌ای تقویت یادگیری عربی پایۀ هشتم | درس سوم

عربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: الدَّرْسُ الثّالِثُ: مِهْنَتُكَ فِي الْمُستَقبَلِ
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

ترجمه درست جمله مقابل کدام‌یک از گزینه‌های زیر است؟ «أنا سوفَ أَصیرُ مُعَلِّمَةً الکیمیاء لِخِدمَةِ طالِباتّ فی المُستَقبَلِ.»