1397/2/14

آزمون چهارگزینه‌ای تقویت یادگیری عربی پایۀ هشتم | درس سوم

شامل مباحث

الدَّرْسُ الثّالِثُ: مِهْنَتُكَ فِي الْمُستَقبَلِ

تعداد سوالات

30

سطح دشواری

متوسط

شروع

آزاد

پایان

آزاد
شروع فرآیند آزمون

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

دانلود فایل آزمون با کلید 600 تومان