1398/11/9

آزمون تستی زیست شناسی پایه نهم | فصل های 11 تا 15 کتاب علوم

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه اردیبهشت
شامل مباحث:
فصل 11: گوناگونی جانداران
فصل 12: دنیای گیاهان
فصل 13: جانوران بی‌مهره
فصل 14: جانوران مهره‌دار
فصل 15: با هم زیستن
  تعداد سوالات: 50
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 9 بهمن 98
  

کدام یک از جانوران زیر در گروه دوزیستان قرار نمی گیرد؟