1395/9/6

آزمون تستی فصل پنجم علوم تجربی پایه هشتم | حس و حرکت

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 5: حس و حرکت
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام گزینه دربارۀ گیرنده های حسی درست نیست؟