1398/12/22

سوالات آزمون تستی ریاضیات گسسته دوازدهم | اصل لانه کبوتری و تعمیم آن

ریاضیات گسسته دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: درس 2: روش‌هایی برای شمارش
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

 چند عدد از مجموعهٔ ${1,2,3,...,200}$ بر $7$ بخش‌پذیرند ولی بر $5$ بخش‌پذیر نیستند؟

جمله n ام الگوی 1و 4و 8و 12...
توسط Matin Shirazi در 17 خرداد
تعداد یال های یک منشور ۷ پهلو چیست؟
توسط ابوبکر دامن زر در 17 خرداد
تولید مثل در گیاهان دانه دار چگونه است؟
توسط زَهـــــــرا مُخــــــتار در 17 خرداد