1397/5/9

سؤالات تستی آمادگی کنکور سراسری فیزیک (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی | 3-10 القاگرها

فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: ٣-١٠ القاگرها
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

از دو سيم با طول‌های ${{d}_{1}}=2m$ و ${{d}_{2}}=4m$ سيملوله‌هايی بدون هسته درست می‌كنيم طوری كه در هر مورد، طول سيملوله 10 درصد طول سيم باشد. اگر شعاع سيملولهٔ 1، دو برابر قطر سيملولهٔ 2 باشد، ضريب القاوری سيملولهٔ (1) چند برابر ضريب القاوری سيملولهٔ (2) است؟