1396/1/27

آزمون تستی فصل 8 ریاضی نهم | درس 3: سطح و حجم

ریاضی نهم دوره اول متوسطه اردیبهشت
شامل مباحث: درس 3: سطح و حجم
  تعداد سوالات: 18
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 27 فروردین 96
  

یک محفظه برای نگهداری مواد شیمیایی مانند شکل مقابل طراحی شده است. محفظه دارای ضخامت cm15 می‌باشد. فرض کنید گنجایش محفظه بیرونی برابر با 432  سانتی‌متر مکعب باشد، ارتفاع محفظه درونی (h) به صورت عبارتی گویا برحسب r کدام گزینه است؟