1396/1/27

آزمون تستی فصل 8 ریاضی نهم | درس 3: سطح و حجم

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 3: سطح و حجم
  تعداد سوالات: 18
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

یک بادکنک کروی در حال حاضر دارای حجم و مساحتی مساوی است. اگر آن را دوباره باد کرده و $ \frac{148 \pi}{3} $  سانتی‌متر مکعب هوا به آن وارد کنیم، با این عمل مساحت بادکنک چند سانتی‌متر مربع افزایش می‌یابد؟