آزمون تستی درس ده عربی هشتم: اَلحِکَمُ | گاما | سامانه آزمون آنلاین

1395/8/12

آزمون تستی درس ده عربی هشتم: اَلحِکَمُ

شامل مباحث

الدَّرْسُ الْعاشِرُ: الْحِکَمٌ

تعداد سوالات

20

سطح دشواری

متوسط

شروع

آزاد

پایان

آزاد
شروع فرآیند آزمون

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

دانلود فایل آزمون با کلید 600 تومان
ثبت شده در 1395/8/12