در حال بارگزاری ...

ويژه نامه آمادگي آزمون‌ هاي نوبت دوم

با ويژه نامه آمادگي امتحانات پاياني گاما در وقت خود صرفه جويي كنيد و بهترين پكيج سوالات امتحاني استاندارد را دانلود كنيد.

پايه مورد نظر خود را انتخاب كنيد.

پايه چهارم دبستان پايه پنجم پايه ششم
پايه هفتم پايه هشتم پايه نهم

 


¤¤¤¤¤  ويژه نامه آزمونهاي پاياني چهارم ¤¤¤¤¤


3 سري آزمون استاندارد از درس فارسي خوانداري و نوشتاري

3 سري آزمون استاندارد از درس مطالعات اجتماعي

3 سري آزمون استاندارد  از درس هديه هاي آسمان

3 سري آزمون استاندارد از درس علوم تجربي

3 سري آزمون استاندارد از درس رياضي

خريد و دانلود

 

 


¤¤¤¤¤  ويژه نامه آزمونهاي پاياني پنجم ¤¤¤¤¤


3 سري آزمون استاندارد از درس فارسي خوانداري و نوشتاري

3 سري آزمون استاندارد از درس مطالعات اجتماعي

3 سري آزمون استاندارد  از درس هديه هاي آسمان

3 سري آزمون استاندارد از درس علوم تجربي

3 سري آزمون استاندارد از درس رياضي

خريد و دانلود

 

 


¤¤¤¤¤  ويژه نامه آزمونهاي پاياني ششم ¤¤¤¤¤


3 سري آزمون استاندارد از درس فارسي خوانداري و نوشتاري

3 سري آزمون استاندارد از درس مطالعات اجتماعي

3 سري آزمون استاندارد  از درس هديه هاي آسمان

3 سري آزمون استاندارد از درس علوم تجربي

3 سري آزمون استاندارد از درس رياضي

خريد و دانلود

 

 

 


¤¤¤¤¤  ويژه نامه آزمونهاي پاياني هفتم ¤¤¤¤¤


3 سري آزمون استاندارد از درس قرآن

3 سري آزمون استاندارد از درس پيام‌ هاي آسماني

3 سري آزمون استاندارد  از درس ادبيات فارسي

3 سري آزمون استاندارد از درس مطالعات اجتماعي

3 سري آزمون استاندارد از درس عربي

3 سري آزمون استاندارد از درس انگليسي

3 سري آزمون استاندارد از درس رياضي

3 سري آزمون استاندارد از درس علوم تجربي

خريد و دانلود

 

 

 


¤¤¤¤¤  ويژه نامه آزمونهاي پاياني هشتم ¤¤¤¤¤


3 سري آزمون استاندارد از درس قرآن

3 سري آزمون استاندارد از درس پيام‌ هاي آسماني

3 سري آزمون استاندارد  از درس ادبيات فارسي

3 سري آزمون استاندارد از درس مطالعات اجتماعي

3 سري آزمون استاندارد از درس عربي

3 سري آزمون استاندارد از درس انگليسي

3 سري آزمون استاندارد از درس رياضي

3 سري آزمون استاندارد از درس علوم تجربي

3 سري آزمون استاندارد از درس تفكر و سبك زندگي

خريد و دانلود

 

 

 


¤¤¤¤¤  ويژه نامه آزمونهاي پاياني نهم ¤¤¤¤¤


4 سري آزمون استاندارد از درس قرآن

4 سري آزمون استاندارد از درس پيام‌ هاي آسماني

2 سري آزمون استاندارد  از درس ادبيات فارسي

4 سري آزمون استاندارد از درس مطالعات اجتماعي

4 سري آزمون استاندارد از درس عربي

5 سري آزمون استاندارد از درس انگليسي

4 سري آزمون استاندارد از درس رياضي

5 سري آزمون استاندارد از درس علوم تجربي

2 سري آزمون استاندارد از درس آمادگي دفاعي

خريد و دانلود

 

 

جدیدترین نمونه سوالات امتحانی و آزمونهای دبستان تا دبیرستان را دانلود کنید.

به بانک سوال وصل شوید

همکار گاما شوید و نمونه سوالات و محتوای الکترونیکی خود را با نام خودتان در گاما انتشار دهید.

به پایگاه معلمان وصل شوید

یک شعبه مجازی از مدرسه خود را در گاما رونمایی کنید و یک مدرسه هوشمند را با ما تجربه کنید.

به پایگاه مدرسه ها وصل شوید

تمامی حقوق ایده، مطالب، تصاویر و طرح قالب برای وب سایت گاما محفوظ است.

padideit